Αυστραλία- Πρόστιμο στους γονείς για το "σκασιαρχείο" των παιδιών τους.

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010


Το κόμμα των Φιλελευθέρων στην αυστραλιανή πολιτεία της Βικτώριας προτείνει την επιβολή προστίμου στους γονείς των οποίων τα παιδιά απουσιάζουν αδικαιολόγητα από το σχολείο.


Νέα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια, δείχνουν ότι ο αριθμός των παιδιών που απουσιάζουν από τα δημόσια σχολεία είναι απίστευτα υψηλός. Στις χειρότερες περιπτώσεις, σε κάθε τέσσερις μέρες απουσιάζουν μία μέρα.


Σε ορισμένες περιοχές, χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, οι απουσίες των παιδιών οφείλονται στο ότι είναι αναγκασμένα να κρατούν τις μερικής απασχόλησης δουλειές τους.

Περισσότερες, επίσης, απουσίες παιδιών σημειώνονται σε σχολεία όπου φοιτούν Αβορίγινες και "προβληματικοί" μαθητές.


Τα πρόστιμα που θα αντιμετωπίζουν οι γονείς θα είναι 115 δολάρια Αυστραλίας (81 περίπου ευρώ) για κάθε αδικαιολόγητη απουσία.


Ο νόμος υπήρχε πάντοτε, ισχυρίζεται η αντιπολίτευση, ποτέ όμως δεν μπήκε σε εφαρμογή.


Οι Φιλελεύθεροι ισχυρίζονται ότι όταν έλθουν στην εξουσία, θα δώσουν περισσότερη στήριξη στους διευθυντές σχολείων για να πατάξουν το πρόβλημα των απουσιών.


Όπως εξακριβώθηκε, μεγάλος αριθμός μαθητών που απουσιάζουν από το σχολείο, συχνά εργάζονται σε μαγαζιά όπως είναι Bannings, McDonalds ή K-Mart και δεν έχουν τακτικές ώρες.


Τα παιδιά αυτά ανήκουν συνήθως σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.


Ο γνωστός κοινωνικός λειτουργός σε θέματα νέων, Λες Τουέντιμαν, δήλωσε ότι σε κάθε σχολείο θα πρέπει να υπάρχει ένας κοινωνικός λειτουργός, ειδικά για να παρακολουθεί μαθητές οι οποίοι απουσιάζουν συχνά.

πηγή: express.gr

Επικοινωνία : facebook profile... ή tsigouinos@gmail.com