Πρόγραμμα ανακύκλωσης μαγειρικού λαδιού και λίπους στον Δήμο Αθηναίων

Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010


Πρόγραμμα ανακύκλωσης μαγειρικών λαδιών και ζωικών λιπών ξεκινά ο Δήμος Αθηναίων, διανέμοντας ειδικά δοχεία σε νοικοκυριά, εστιατόρια και εργοστάσια τροφίμων.
Η απόρριψη των τηγανόλαδων είναι σήμερα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα, δεδομένου ότι ένα λίτρο τηγανόλαδου μπορεί να μολύνει ένα εκατομμύριο λίτρα νερού. Τα χρησιμοποιημένα λάδια βουλώνουν επίσης τις αποχετεύσεις και διαρρέουν από του κάδους ανακύκλωσης βρομίζοντας τις πόλεις.

Επιπλέον, τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λίπη εξακολουθούν σήμερα να καταλήγουν σε ζωοτροφές, πρακτική που απαγορεύεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τη διασφάλιση της υγείας των ζώων αλλά και των καταναλωτών.

Με την ανακύκλωση, τα μαγειρικά λίπη μπορούν να μετατραπούν σε σαπούνι ή ακόμα σε βιοκαύσιμα.

«Η πρωτοβουλία αυτή του δήμου Αθηναίων έχει δύο καινοτόμα χαρακτηριστικά. Στοχεύει στη συγκέντρωση των απόβλητων βρώσιμων ελαίων και από τις κατοικίες, και παράλληλα θα χρηματοδοτεί κοινωφελή ιδρύματα και κοινωφελείς οργανώσεις, με 50 ευρώ για κάθε τόνο συλλεγόμενου λαδιού» δήλωσε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Γιώργος Δημόπουλος.

Η διανομή και αντικατάσταση των ειδικών δοχείων ανακύκλωσης θα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία ανακύκλωσης.

Επικοινωνία : facebook profile... ή tsigouinos@gmail.com